top of page
blå låg.jpg

VERK - är ett pågående projekt sedan 2018.

Projektet synliggör och lyfter Svensk bruks- och industrihistoria genom fysisk och berörande jazzdans i kommunikation med filminslag, ljud och texter från bruksorter och människors berättelser.

Föreställningarna bygger på platsspecifikt koreografiskt arbete på bruk i hela Sverige som skapas och utvecklas i samarbeten med guider, historiekunniga och andra konstnärer på plats.

Föreställningen längd:

Den platsspecifika dansvandringen på bruk eller liknande industriminne, 1 timme.

Den sceniska helheten, en helaftonsföreställning i två akter, 90 min

Läs mer om VERK:

VERK består utav olika scener som synliggör platserna, hantverk, framställning, material, funktion, mekanik, människors arbete och livssituationer. Dansen är kraftfull, rytmisk, poetisk och kommunikativ. Dansarna ger kropp åt hårt arbete och människors längtan och samvaro men koreografi kan också vara i en abstrakt kommunikation där något nytt uppstår mellan linjer, vinklar och rytm. Arkitekturen som kropparna då tillsammans skapar lever och överraskar med stora och små kalibreringar i det kroppsliga arbetet.

Scenerna visar det som inte alltid lyfts fram men som finns i det dolda, föreställningarna blir unika och ofta en slags hyllning till de osynliga och till arbetet som ligger bakom utveckling och skapande.

Dans: Jaakko Kulmala, Isabell Gisselgård, Åse Wallberg och Malin Stenholm.

Film: Marcus Tari

JAG BÄR HELA JORDEN MED MIN SÅNG - ett poetiskt möte mellan jazzdans och folklig sång/musik som lyfter kvinnans roll och ställning under brukstiden.

 

Föreställningen bygger på texter från funna brev och dagböcker skrivna av kvinnor i bruksmiljö, poesi av Elsa Hasselgärde, traderade folksånger och koreografiskt arbete med fokus på ord, ton och kommunikation. Föreställningen är ca: 1 timme.

Läs mer om Jag bär hela jorden med min sång:

Med röst och kropp ger vi liv åt människors arbete, tankar och existentiella frågor. Trådar av minnen, arv, förgivettaganden från historien vävs samman med våra tankar och samtidens reflektioner och behov. Trådarna är starkt bundna till kvinnans roll, kraft och livsverk och föreställningen skrapar fram nya bilder av och synliggör på ett djupare plan hur arv och förgivettagande sätter regler för kvinnors varande, ställning och möjligheter.

I en akustisk känsla flätas jazztoner  och traderad musik samman med talad poesi. Röst och kropp kommunicerar i improvisationer och nyckelharpistens rytmik möter jazzdansarens. Alla sinnen måste vara påkopplade för att behålla nerven i både det sköra och kraftfulla.

Dans: Åse Wallberg, Isabell Gisselgård och Malin Stenholm.

Musik: Sigrid Gregersdotter Tureson och Sunniva Abelli.

Mellan liljor och isflak - En duett som med kropp och röst väcker existentiella frågor om att vara kvinna. En tillåtande och performativ käftsmäll som smeker och skaver. Om arv, normer, längtan och integritet.

Föreställningens längd: 45 min.

Läs mer om Mellan liljor och isflak:

Med text och röster från olika tider och starkt kroppsligt uttryck vill M Art Lab lyfta feministiska frågor i en undersökande kontext kring döttrars intryck och för-mödrars avtryck. Föreställningen ger fokus på komplexitet och ställer frågor mer än tar ställning.

M Art Lab har spelat in berättelser/texter med olika kvinnor i olika åldrar och  låter dåtid och nutid mötas genom dessa röster och texter från olika källor. Musiken är ett spektra av ljud, folkton och jazz. 

Dans: Åse Wallberg och Malin Stenholm

Sång: Sigrid Gregersdotter Tureson och Linda NIska.

Jag väljer... - en duett om att göra val.

Föreställningen har arbetats fram i samarbete med lågstadiebarn i Sala och deras funderingar, lösningar och idéer finns med genom deras röster. 

Föreställningens längd 30 min.

Läs mer om Jag väljer...

Varenda dag behöver vi alla göra olika val. Små och stora. Cornflakes eller müsli? Mamma eller pappa? Röda eller blå? Leka med Anja eller Gustaf?

I jazzdansföreställningen JAG VÄLJER... bearbetas tematiken med både humor och allvar och de två karaktärerna lär sig något nytt av varandra i guidningen av barnens röster!

Varför gör jag de val jag gör? När får jag träna på att lyssna inåt och reflektera över vad jag själv vill? Att göra val är både läskigt och häftigt identitetsskapande.

JAG VÄLJER... kan genomföras som skapande skolaprojekt med workshop i anslutning till föreställningen. Klassläraren får även ett pedagogiskt samtalsmaterial som bygger på föreställningens tematik.

Dans: Åse Wallberg och Malin Stenholm

bottom of page