top of page

Platsspecifika föreställningar

I samarbeten med olika bruk och industriminnen laborerar vi utifrån intresse för mekanik och funktion. Under den pågående processen låter vi vårt material ta nya former, nya koreografier tar form och ändras genom platsspecifikt arbete men också ur samarbeten med andra konstnärer.                                                                                                              Boka in oss till ortens bruk eller industriminne!                   Vi behöver några dagar för att känna in platsen och för eventuellt samarbete med guide eller intendent. Sedan skapar vi en dansvandring eller en föreställning på plats!

mar_1575.jpg
bottom of page