top of page

VERK

VERK - är ett pågående projekt/föreställning. Projektet synliggör och lyfter Svensk bruks- och industrihistoria och föreställningarna skapas platsspecifikt i samarbeten med guider, historiekunniga och andra konstnärer. 

VERK kan bokas på två olika sätt antingen som en guidad dansvandring på ett bruk/museum/industriminne eller som en scenisk helhet.

Föreställningarna bygger på olika scener som synliggör platser, hantverk, framställning, material, funktion, mekanik, människors arbete och livssituationer. Scenerna visar det som inte alltid lyfts fram men som finns i det dolda. Föreställningarna blir unika och ofta en slags hyllning.

verk 1 jpg.jpg

JAG BÄR HELA JORDEN MED MIN SÅNG

Jag bär hela jorden med min sång är ett poetiskt möte mellan jazzdans och folklig sång som lyfter kvinnans roll och ställning under brukstiden. Föreställningen bygger på texter från funna brev och dagböcker skrivna av kvinnor i bruksmiljö, poesi av Elsa Hasselgärde, traderade folksånger och platsspecifikt koreografiskt arbete. Med röst och kropp ger vi liv åt människors arbete, tankar och existentiella frågor. Trådar av minnen, arv, förgivettaganden från historien vävs samman med våra tankar och samtidens reflektioner och behov. Trådarna är starkt bundna till kvinnans roll, kraft och livsverk och föreställningen skrapar fram nya bilder av och synliggör på ett djupare plan hur arv och förgivettagande sätter regler för kvinnors varande, ställning och möjligheter.


Föreställningen kan göras både som en vandring på specifik plats, som på ett bruk/museum/industriminne eller som en scenisk helhet på teater/folkets hus/bygdegård/annan scenisk plats.

jag bär 2 jpg.jpg
received_1892425701140166.jpeg

Mellan liljor & isflak
 

En jazzdansföreställning som med kropp och röst väcker existensiella frågor om att vara kvinna. En tillåtande och performativ käftsmäll som smeker och skaver.

Dansare: Malin Stenholm och Åse Wallberg

Scenyta: 6*8 meter

Pris: 12.500 kr (plus ev. resa och boende)

M Art Lab har eget ljus och ljud men beroende på plats så kan vi också vilja använda befintlig teknik.

jag väljer .jpg

JAG VÄLJER... är en föreställning som riktar sig till barn i åldrarna 6 - 9 år. Föreställningen bygger på samtal om att välja. Vad får jag välja, hur går det till, hur känns det och varför väljer jag som jag gör? Kan man välja att inte välja?

Dansare: Malin Stenholm & Åse Wallberg

Scenyta: minst 6*6 meter

Pris: 12.500 kr (plus ev. resa och boende)

Vi spelar gärna i gymnastiksalar.

M Art Lab har eget ljud och ljus men beroende på lokal kan vi vilja använda befintlig teknik.

GLAS HJÄRTA DANS

I samarbete med glasblåsare Annette Alsiö skapar vi sceniska vernissage, artist talks och jazzdanskvällar med glaskonst.

I kollaborationer mellan hantverken (glasblåsarens teknik, handlag och material och dansarens kroppsliga arbete och uttryck) och med form, mellanrummen och angularity skapas ny glaskonst och nya koreografiska metoder, verk och kontexter.

Det skarpa läget där fara möter sensualism, där enorm hetta blir följsamt, det stilla är klart och samvaron måste vara här och nu.

17954600038482918.jpg
bottom of page