top of page

VERK

VERK - är ett pågående projekt/föreställning. Projektet synliggör och lyfter Svensk bruks- och industrihistoria och föreställningarna skapas platsspecifikt i samarbeten med guider, historiekunniga och andra konstnärer. 

VERK kan bokas på två olika sätt antingen som en guidad dansvandring på ett bruk/museum/industriminne eller som en scenisk helhet.

Föreställningarna bygger på olika scener som synliggör platser, hantverk, framställning, material, funktion, mekanik, människors arbete och livssituationer. Scenerna visar det som inte alltid lyfts fram men som finns i det dolda. De blir unika och ofta en slags hyllning.

verk 1 jpg.jpg
Scenisk produktion: Meet the Team

JAG BÄR HELA JORDEN MED MIN SÅNG

Jag bär hela jorden med min sång är ett poetiskt möte mellan jazzdans och folklig sång som lyfter kvinnans roll och ställning under brukstiden. Föreställningen bygger på texter från funna  brev och dagböcker skrivna av kvinnor i bruksmiljö, poesi av Elsa Hasselgärde, traderade folksånger och platsspecifikt arbete. Med röst och kropp ger vi liv åt människors arbete, tankar och existentiella frågor.

Föreställningen kan göras både om en vandring på specifik plats eller som en scenisk helhet.

bruk/museum/industriminne eller som en scenisk helhet.

Föreställningarna bygger på olika scener som synliggör platser, hantverk, framställning, material, funktion, mekanik, människors arbete och livssituationer. Scenerna visar det som inte alltid lyfts fram men som finns i det dolda. De blir unika och ofta en slags hyllning.

jag bär 2 jpg.jpg
Scenisk produktion: Meet the Team

GLAS HJÄRTA DANS

I samarbete med glasblåsare Annette Alsiö skapar vi sceniska vernissage, artist talks och jazzdanskvällar med glaskonst.

I kollaborationer mellan hantverken (glasblåsarens teknik, handlag och material och dansarens kroppsliga arbete och uttryck) och med form, mellanrummen och angularity skapas ny glaskonst och nya koreografiska metoder, verk och kontexter.

Det skarpa läget där fara möter sensualism, där enorm hetta blir följsamt, det stilla är klart och samvaron måste vara här och nu.

17954600038482918.jpg
Scenisk produktion: Meet the Team
bottom of page